• ساعت : ۸:۲۱:۵۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ 
برگزاری كمیته اسناد و مدارك پزشكی در بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان امیدیه
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان امیدیه، یکشنبه بیستم مرداد ماه 98، کمیته اسناد ومدارک پزشکی با حضور جاسم علی نشان مدیر بیمارستان،و سایر مسئولین واحدهای مرتبط در محل سالن آموزش بیمارستان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان امیدیه، یکشنبه بیستم مرداد ماه 98، کمیته اسناد ومدارک پزشکی با حضور جاسم علی نشان مدیر بیمارستان،و سایر مسئولین واحدهای مرتبط  در محل سالن آموزش بیمارستان برگزار شد .

    مدیر بیمارستان در این جلسه با اشاره به ارائه خدمات مطلوب در حوزه درمان اظهار داشت: جهت احراز کیفیت مطلوب در ارائه خدمات بیمارستانی یک سیستم جامع و معتبر بر گرفته از اطلاعات و آ'مار ضروری است.

وی افزود: پرونده های پزشکی یکی از مفیدترین منبع برای ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده بشمار میروند و جزئیات وضعیت بیماران، تعامل بین بیماران و کادر درمانی، اطلاعات لازم در خصوص نتایج مراحل درمانی در این پرونده ها به سهولت قابل استحصال می‌باشد .

   در ادامه حیدری زاده کارشناس مسئول آمار و مدارک پزشکی بیمارستان به عنوان دبیر کمیته از مسائل حائز اهمیت پرونده های بیمارستانی نام برد و گفت: امکان انجام مطالعات همزمان و گذشته نگر از مسائل حائز اهمیت پرونده های بیمارستانی است که نقش مهمی در ابعاد آموزشی، پژوهشی و همچنین پیگیری نتایج درمانهای انجام شده در همین سطح قابل انجام است .

وی  در ادامه اظهار داشت: استفاده های قانونی و جنبه های حقوقی مدارک پزشکی از دیگر مسائل مهم قابل تاکید در بحث آمار و مدارک پزشکی بشمار می رود.

پرونده نویسی و نحوه نگارش داده های پزشکی و درمانی بیماران که در زمره مهمترین مسائلی بشمار می روند که باید روند منطقی و مطلوب داشته باشد، در سطح این کمیته مورد بررسی و نظارت دائمی قرار گرفت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.5.2.0