• ساعت : ۱۵:۴۳:۴۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ 
آگهی ثبت نام داوطلبین عضویت در پنجمین دوره انتخابات شورای عالی سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران
بدین وسیله به اطلاع کلیه کادر پرستاری مشمول ماده 16قانون سازمان نظام پرستاری می رساند پنجمین دوره انتخابات شورای عالی سازمان نظام پرستاری درتاریخ 20/7/98برگزار خواهد شد

                                                                      

آگهی ثبت نام داوطلبین عضویت در پنجمین دوره انتخابات

شورای عالی سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران

بدین وسیله به اطلاع کلیه کادر پرستاری مشمول ماده 16قانون سازمان نظام پرستاری می رساند پنجمین دوره انتخابات شورای عالی سازمان نظام پرستاری درتاریخ 20/7/98برگزار خواهد شد.لذا متقاضیان واجد شرایط ثبت نام در شورای عالی نظام پرستاری می توانند از تاریخ 22/05/98لغایت 28/05/98(به مدت 5روز اداری)با توجه به شرایط ذیل ،اسکن مدارک لازم (به شرح ذیل)را به هیئت اجرایی مربوطه به حوزه انتخابیه واجد شرایط هیئت مدیره تحویل ورسید دریافت نمایند.

شرایط انتخاب شوندگان شورای عالی سازمان نظام پرستاری:

1-دارا بودن شرایط انتخاب شوندگان عضویت در هیئت مدیره های سازمان نظام پرستاری باارائه کارت عضویت وتاریخ معتبر که اعتبار آن به تایید نظام پرستاری برسد.

تبصره1:در این باره ستاد اجرایی مرکزی می بایست بطور کتبی برای کلیه داوطلبین از سازمان نظام پرستاری مرکز استعلام نماید.

تبصره2:کارت پرسنلی عضویت در هیئت مدیره ها یا شورای عالی یا کارمندی سازمان ملاک عمل است.

1-عدم سابقه محکومیت که منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی باشد

3-عدم تجاهر به فسق ونداشتن فساد اخلاقی ومالی

4-عدم سابقه محکومیت از هیات های رسیدگی به تخلفات سازمان نظام پرستاری که منجر به محرومیت از عضویت در سازمان نظام پرستاری باشد

5-التزام عملی به اسلام وپای بندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تبصره:ضمنا اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تابه احکام دین اعتقادی خود  می باشند ،مشروط به اینکه تجاهر به نقص احکام اسلامی را ننمایند

مدارک لازم جهت ثبت نام داوطلبین:

1-اسکن شناسنامه (صفحات اول و توضیحات)

2-اسکن کارت ملی (پشت ورو)

3-اسکن کارت عضویت تایید شده نظام پرستاری

4-اسکن فرم تکمیل شده عکس دار ثبت نام داوطلبین (فرم شماره 1تایپ شده توسط داوطلب همراه عکس)

دانلود فرم شماره یک  ثبت ‌نام داوطلبين هيئت‌ مديره پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاري

محل ثبت نام

اهوازامانیه خیابان خرم  معاونت درمان – مدیریت پرستاری

        ستاد اجرایی پنجمین دوره انتخابات

                 شورای عالی سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.5.2.0