• ساعت : ۱۰:۲۲:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ 
ثبت نام دوره آموزش شنا كاركنان دانشگاه
دوره آموزشی شنا جهت کارکنان دانشگاه و فرزندان ایشان در سه مقطع مهارتی ، مقدماتی ، تکمیلی و پیشرفته و در سه مقطع سنی ، زیر ده سال ، ده تا پانزده سال و بالای پانزده سال در بازه زمانی تیر ، مرداد و شهریور ویژه آقایان و بانوان

 با توجه به شروع اوقات فراغت تابستانه و در راستای ارج نهادن به ترویج فرهنگ ورزش ، شاداب سازی و خدمات و مشارکت فعال کارکنان و فرزندان ایشان ، دوره آموزشی شنا جهت کارکنان دانشگاه و فرزندان ایشان در سه مقطع مهارتی ، مقدماتی ، تکمیلی و پیشرفته و در سه مقطع سنی ، زیر ده سال ، ده تا پانزده سال و بالای پانزده سال در بازه زمانی تیر ، مرداد و شهریور ویژه آقایان و بانوان برنامه ریزی شده است. خواهشمند است ضمن اطلاع رسانی به همکاران متقاضی ، از روز شنبه مورخ 19/04/98 تا چهارشنبه مورخ 26/04/98 با در دست داشتن مدارک پیوست به اداره رفاه و تربیت بدنی کارکنان مراجه و نسبت به ثبت نام اقدام  فرمایند.

مدارک مورد نیاز:

 1 -عکس 2 -بیمه ورزشی 3 -اصل و کپی شناسنامه صفحه اول و دوم پرسنل4 -اصل و کپی شناسنامه صفحه اول فرزند 4-اصل و کپی حکم کارگزینی پرسنل ) هیات علمی – رسمی – پیمانی – قراردادی ( 5-ارایه فیش واریزی پرداخت شهریه دوره به مبلغ 1/600/000 ریال ) یک میلیون ششصد هزار ریال (به شماره حساب 201774094 و شناسه پرداخت 97050111344700060 بانک رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشکی یا پرداخت با دستگاه کارتخوان، موجود در اداره رفاه و تربیت بدنی کارکنان *قابل توجه همکاران محترم " وجه شهریه ثبت نام به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد" *

امتیاز :  ۳.۴۰ |  مجموع :  ۵

برچسب ها

    V5.5.2.0