• ساعت : ۷:۲۰:۱۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ 
اقدامات معاونت درمان و بخش‌های تابعه در خصوص طرح بسیج ملی كنترل فشار خون
اقدامات معاونت درمان و بخش‌های تابعه در خصوص طرح بسیج ملی کنترل فشار خونبه گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه، درمانگاه‌های شبانه‌روزی ابوعلی، فرهنگیان، دی، نیروی انتظامی، هلال احمر، دارالشفا، امان، ملی راه، کمیل و شهید حکیم در شهرستان اهواز، جهت مشارکت در طرح بسیج ملی کنترل فشار خون مورد بازدید کارشناسان معاونت درمان قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه، درمانگاه‌های شبانه‌روزی ابوعلی، فرهنگیان، دی، نیروی انتظامی، هلال احمر، دارالشفا، امان، ملی راه، کمیل و شهید حکیم در شهرستان اهواز، جهت مشارکت در طرح بسیج ملی کنترل فشار خون مورد بازدید کارشناسان معاونت درمان قرار گرفتند.

در این بازدید یادآوری‌های لازم به پرسشگران در ارتباط با حساس سازی و آگاهی بخشی به مردم در خصوص کنترل فشار خون و شناسایی و ثبت اطلاعات اولیه افراد مبتلا یا در معرض ابتلا به بیماری فشار خون صورت گرفت.

 

استقرار پایگاه سنجش فشار خون در بیمارستان معرفی ماهشهر

در راستای مشارکت و استقرار پایگاه‌های سنجش فشار خون در بیمارستان‌ها، طی بازدید بعمل آمده کارشناسان مدیریت پرستاری معاونت درمان، بیمارستان حاجیه معرفی ماهشهر نیز با راه اندازی این پایگاه در طرح بسیج ملی کنترل فشار خون مشارکت خواهد داشت.

 

استقرار پایگاه‌های سنجش فشار خون در بیمارستان‌های دولتی اهواز

کارشناسان معاونت درمان از روند راه اندازی پایگاه‌های سنجش فشار خون در بیمارستان‌های سینا، گلستان، امام خمینی (ره)، شهید بقائی ۲، ابوذر، نفت، رازی، طالقانی اهواز، همزمان با آغاز مرحله دوم طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بازدید نمودند.

در این بازدید ضمن بررسی برنامه حضور کارشناسان مستقر در پایگاه، از امکانات موجود در پایگاه‌ها نیز بازدید بعمل آمد.

 

راه اندازی پایگاه سنجش فشار خون در بیمارستان‌های خصوصی اهواز

طبق آخرین بازدید و هماهنگی بعمل آمده از سوی کارشناسان مدیریت امور بیمارستان‌ها و پرستاری، بیمارستان‌های خصوصی و نیمه دولتی مهر، آریا، منفرد نیاکی، آپادانا، آیت الله کرمی(ره)، فاطمه الزهرا(س)، شهید بقایی، بوستان و اروند با راه اندازی پایگاه‌های سنجش فشار خون، آماده ارائه خدمت در طرح بسیج ملی کنترل فشار خون می‌باشند.

 

استقرار پایگاه سنجش فشار خون در بیمارستان صنایع پتروشیمی ماهشهر

در ادامه نظارت بر اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در بیمارستانها، طی بازدید بعمل آمده از سوی کارشناسان معاونت درمان، پایگاه سنجش فشار خون در بیمارستان صنایع پتروشیمی ماهشهر آماده خدمت رسانی می‌باشد.

 

استقرار پایگاه سنجش فشار خون در بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک

به دنبال اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در بیمارستانها، طی بازدید بعمل آمده از سوی کارشناسان معاونت درمان، پایگاه سنجش فشار خون در بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک آماده خدمت رسانی می‌باشد.

   
امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.3.12.0