• ساعت : ۱۴:۴:۳۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ 
كلنگ زنی احداث ساختمان مركز جامع آزمون دانشگاه
به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در تاریخ 23/2/98، ساعت 10 صبح مراسم کلنگ زنی احداث ساختمان مرکز جامع آزمون دانشگاه، با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر نظری، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه جناب آقای دکتر خلیلی، معاون آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر بوستانی، مدیر دفتر فنی و عمرانی دانشگاه، مدیر برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد دانشگاه، مدیر امور مالی دانشگاه، روابط عمومی و جمعی از پرسنل و کارکنان دانشگاه و پیمانکار پروژه برگزار گردید.

 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع  دانشگاه در تاریخ 23/2/98، ساعت 10 صبح مراسم کلنگ زنی احداث ساختمان مرکز جامع آزمون دانشگاه، با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر نظری، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه جناب آقای دکتر خلیلی، معاون آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر بوستانی، مدیر دفتر فنی و عمرانی دانشگاه، مدیر برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد دانشگاه، مدیر امور مالی دانشگاه، روابط عمومی و جمعی از پرسنل و کارکنان دانشگاه و پیمانکار پروژه برگزار گردید.

بنا به اظهارات دکتر خلیلی اعتبار اولیه مرکز جامع آزمون 53.300.000.000 ریال بوده و با زیربنای 3517 متر مربع در دو طبقه احداث و مدت زمان اجرای آن یک سال می باشد. وی افزود امیدواریم با نظارت لازم همراه با دقت و سرعت عمل پیمانکار، پروژه مذکور در موعد مقرر به بهره برداری برسد.

دکتر خلیلی افزود منبع تامین اعتبار پروژه مذکور از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه می باشد. لازم به ذکر است با توجه به اولویت بهره برداری از مرکز جامع آزمون، هزینه های خرید تجهیزات مورد نیاز این مرکز و نصب و بهره برداری از آنها در دستور کار معاونین توسعه مدیریت و منابع و آموزشی دانشگاه قرار خواهد گرفت.

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.3.10.0