• ساعت : ۹:۱۶:۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ 
فراخوان اعطای گرنت استادیاران جوان
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع در نظر دارد به منظور تشویق محققان جوان برتر دانشگاه‌ها به استادیاران جوان که دارای شرایط ذیل باشند گرنت تحقیقاتی معادل 150 میلیون ریال اعطا نماید.

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع در نظر دارد به منظور تشویق محققان جوان برتر دانشگاه‌ها به استادیاران جوان که دارای شرایط ذیل باشند گرنت تحقیقاتی معادل 150 میلیون ریال اعطا نماید. 

شرایط گرنت استادیاران جوان

1. استادیار طرحی ، قراردادی ، پیمانی دانشگاه علوم پزشکی

2. 40 سال و یا کمتر سن داشته باشد 

3.  نویسنده اول یا مسئول مقاله ای با هر سه شرط زیر:

‌الف- نوع مقاله: مقاله اصلی (original article)  یا مروری (systematic or narrative)

‌ب- زمان انتشار: منتشر شده در سال 2017 یا2018 میلادی (پذیرش یاacceptance  مقاله کافی نیست )

‌ج- محل انتشار: مجله ای با شاخص  IF معادل 3 یا بالاتر (سال 2016 میلادی) و یا مجله قرار گرفته در فهرست 5 % برتر رشته های موضوعی.

مستندات لازم :

1. تصویر حکم کارگزینی استادیار

2-    تصویر صفحه اول مقاله 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به ساختمان معاونت تحقیقات و فناوری اتاق 18 مراجعه فرمائید. 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.5.2.0