این مدیریت بعنوان يكي از واحدهای هاي ستادي حوزه ریاست دانشگاه و زير نظر مستقیم رییس محترم دانشگاه، در سه محور شامل: بازرسی، ارزيابي عملكرد و پاسخگویی به شکایات و همچنین موضوع طرح تکریم و جلب رضایتمندی مردم ایفای نقش می نماید.

 مدیریت بازرسی در راستاي وظيفه نظارتي خود، عملكرد كليه ی واحدهاي تابعه دانشگاه را بطور محسوس و یا نامحسوس مورد ارزيابي قرار داده و گزارشات خود را پس از بررسي كارشناسي و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع مشكلات موجود، بصورت مستقيم، به رؤيت رياست محترم دانشگاه رسانده؛ تا با دريافت نظرات ارشادي ايشان تا حد امكان نسبت به رفع مشكلات، اقدامات لازم صورت گيرد. همچنین در صورت وجود تخلف، مراتب حسب مورد، به هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، دفتر امور حقوقی، حراست، ... جهت برخورد لازم برابر ضوابط و مقررات ارجاع می گردد. بر اساس قوانين و مقررات موجود این مدیریت  با مدیر کل دفتر بازرسی، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیر کل سازمان بازرسی استان خوزستان و همچنین مدیر کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری خوزستان ارتباط مستقیم دارد.

امکان ثبت شکایات و ارسال گزارشات از طریق راههای ارتباطی ذیل برای کلیه کارکنان و شهروندان گرامی فراهم گردیده است :

1. پرتال ثبت شکایت مدیریت بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه به نشانی : http://shekayat.ajums.ac.ir 

2. تلفن های مدیریت بازرسی در ساعات اداری:     33333127  061 و 33366160  061   

  3.    تلفن و پیام گیر صوتی شبانه روزی : 06133364434

4.   سامانه پیامکی  : 3000484860

5.   دریافت فاکس 06133333127

6.  صندوق بازرس ماده 91، نصب شده در طبقه همکف سازمان مرکزی دانشگاه

6.   آدرس پستی: اهواز، فلکه دانشگاه، جنب مرکز فوریتهای پزشکی اهواز، ساختمان شماره 2 دانشگاه، کد پستی: 73191-61357

 

 


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0