تارنماي دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به امكانات ذيل مجهز مي باشد و شما ميتوانيد به صورت تمام وقت از اين امكانات استفاده نماييد.

  • لينك دستگاه‌هاي زير مجموعه ها
  • در دسترس بودن صفحه اصلي تارنما به زبان انگليسي
  • اطلاعات مورد نياز مخاطبان در مورد سازمان، در بخش درباره ما
  • اطلاعات تماس مورد نياز مخاطبان در بخش تماس با ما
  • آرشيو اخبار
  • بخش نظرسنجي در ‌تارنما
  • امكان ارائه انتقاد، پيشنهاد، و شكايت در ‌تارنما

     

  • اين تارنما مجهز به امكان دريافت درخواست ها و شكايات كاربران گرامي از طريق مراجعه به منوی" خدمات " در صفحه اصلي تارنماي میز خدمات الکترونیک مي باشد. در حوزه ميز خدمت رسيدگي به درخواست ها، پيشنهادات و شكايات در نظرسنجي مربوطه فعال و آماده دريافت اطلاعات مي باشد.

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0