لیست شماره تماس های حوزه های مختلف دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دورنگار

تلفن

واحد

 

33365975

33365975

نهاد مقام معظم رهبری

حوزه ریاست

----

33738390

دفتر حقوقی

33333127

 

33364434

33366160

اداره بازرسی

 

33337076

33738316

روابط عمومی

33365098

33365096

33365097

هسته گزینش

33335200

33339092

حوزه امور بانوان

33366299

33366299

مجمع خیرین

33738276

33738276

آمار و فناوری اطلاعات

33333092

33337446

درمان

معاونت ها

33336067

33339196

بهداشتی

32232364

32232365

غذا و دارو

33330794

33333179

توسعه مدیریت و منابع

33367868

 

33337077

 

توسعه آموزش

 

اداره / واحد  - شماره تماس

پذیرش و ثبت نام:  06133114114

پذیرش و ثبت نام:  06133114115

تحصیلات تکمیلی: 06133114119

تحصیلات تکمیلی: 06133114122

فارغ التحصیلان: 06133114133

فارغ التحصیلان: 06133114135

واحد فنآوری اطلاعات: 06133114117

واحد فنآوری اطلاعات: 0613311418

آموزش مداوم: 06133114146

آموزش مداوم: 06133114149

دبیرخانه ستاد شاهد: 06133114140

33361544

33738383

توسعه پژوهش و فناوری

33738594

33330961

فرهنگی و دانشجویی

33738282

33738269

33738315

بهداشت

دانشکده ها

33738333

33738331

پرستاری و مامایی

33332036

33330074

پزشکی

33738330

33738317

33738319

پیراپزشکی

33743506

33743505

توانبخشی

3373831

33738378

داروسازی

33205320

33205168

دندانپزشکی

33205320

33205168

33205169

طب سنتی

36228590

36228593

شوشتر

53267800

53267800

بین الملل اروند

52830230

52835094

بهبهان

32213690

32222085

32228176

امام خمینی(ره)

 

بیمارستان های آموزشی

34444711

34449003

ابوذر

33336513

33332063

33336020

رازی

33743289

33743288

شفا

33743030

33743014

33743015

گلستان

35551757

35550080

سینا

33336054

33339988

طالقانی

33738589

33738591

سلامت

32221212

32921407

32227800

مرکز بهداشت شرق

شبکه ها و مراکز بهداشتی

33914227

33914231

33914230

مرکز بهداشت غرب

42630408

42360407

اندیمشک

43722134

43722134

باغملک

43527313

43524025

رامهرمز

43592342

43590434

رامشیر

43582140

43582064

هفتگل

52625994

52630662

امیدیه

43623040

43622089

43622091

ایذه

43283367

43283316

اندیکا

43293002

43294667

لالی

43224833

43223060

مسجدسلیمان

36746279

36746151

دشت آزادگان

43684014

43684000

دهدز

36784475

36784475

هویزه

36573615

36573613

باوی

36720341

36722444

حمیدیه

35551757

35550591

کارون


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0