دوران

لطفا صبر کنید ...

دکتر محمدحسین سرمست

ریاست دانشگاه

 • سوابق :
 • تحصيلات :
 • تخصص :

دکتر محمدحسین سرمست

ریاست دانشگاه

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : Sarmast Shooshtari@ajums.ac.ir

دکتر مهدی اقتصاد

مشاور رئیس ومدیر دفتر ریاست دانشگاه

 • سوابق :
 • تحصيلات :
 • تخصص :

دکتر مهدی اقتصاد

مشاور رئیس ومدیر دفتر ریاست دانشگاه

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : EGHTESAD.Mehdi@ajums.ac.ir

حجت الاسلام والمسلمین آیت عادلی نژاد

مسئول نهاد نمایندگی

 • سوابق :
 • تحصيلات :
 • تخصص :

حجت الاسلام والمسلمین آیت عادلی نژاد

مسئول نهاد نمایندگی

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : Nozar Dastan@ajums.ac.ir

دکتر قاسم ساکی

معاونت فرهنگی ودانشجویی

 • سوابق :
 • تحصيلات : دکتری تخصصی (PhD)
 • تخصص : علوم تشریح

دکتر قاسم ساکی

معاونت فرهنگی ودانشجویی

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : saki-gh@ajums.ac.ir

دکتر محمدرضا فتحی

معاون آموزش

 • سوابق :
 • تحصيلات :
 • تخصص :

دکتر محمدرضا فتحی

معاون آموزش

 • تلفن : 33337077-061
 • پست الکترونیکی : HatamBostani@ajums.ac.ir

دکتر سید سعید آزنده

معاون توسعه مدیریت و منابع

 • سوابق :
 • تحصيلات : دکتری تخصصی (PhD)
 • تخصص : علوم تشریح

دکتر سید سعید آزنده

معاون توسعه مدیریت و منابع

 • تلفن : 06133333179
 • پست الکترونیکی : azandeh-s@ajums.ac.ir

دکتر رضا گنجی

معاون غذا و دارو

 • سوابق :
 • تحصيلات :
 • تخصص :

دکتر رضا گنجی

معاون غذا و دارو

 • تلفن : 06132232365
 • پست الکترونیکی : ganji-r@ajums.ac.ir

دکتر سید محمد علوی

معاون بهداشت

 • سوابق :
 • تحصيلات :
 • تخصص : متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری در اهواز

دکتر سید محمد علوی

معاون بهداشت

 • تلفن : 33339196-061
 • پست الکترونیکی : .alavie@ajums.ac.ir

دکتر حبیب حی بر

معاون درمان

 • سوابق :
 • تحصيلات :
 • تخصص :

دکتر حبیب حی بر

معاون درمان

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : haybar-h@ajums.ac.ir

دکتر مهرنوش ذاکرکیش

تحقیقات و فناوری

 • سوابق :
 • تحصيلات :
 • تخصص :

دکتر مهرنوش ذاکرکیش

تحقیقات و فناوری

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : Farhad Hamzehli@ajums.ac.ir

دکتر فرهاد حمزه لویی

مدیر امور دانشجويان شاهد و ايثارگر

 • سوابق :
 • تحصيلات :
 • تخصص :

دکتر فرهاد حمزه لویی

مدیر امور دانشجويان شاهد و ايثارگر

 • تلفن : 06133330820
 • پست الکترونیکی : hamzeloui@ajums.ac.ir

دکتر عرفان مردانی

مدیر روابط عمومی دانشگاه

 • سوابق :
 • تحصيلات :
 • تخصص :

دکتر عرفان مردانی

مدیر روابط عمومی دانشگاه

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : Erfan Mardani@ajums.ac.ir

دکتر مرتضی خفایی

مدیر روابط بین اللمل دانشگاه

 • سوابق :
 • تحصيلات : استادیار بهداست عمومی
 • تخصص : دکترای تخصصی بهداشت عمومی

دکتر مرتضی خفایی

مدیر روابط بین اللمل دانشگاه

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : khafaie-m@ajums.ac.ir

مهندس امین برهمند

مدیر فاوا

 • سوابق :
 • تحصيلات :
 • تخصص :

مهندس امین برهمند

مدیر فاوا

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : aminbarahmand@ajums.ac.ir

آقای احمد عامری

مدیر امور حقوقی

 • سوابق :
 • تحصيلات : کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
 • تخصص :

آقای احمد عامری

مدیر امور حقوقی

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : Ahmad Ameri@ajums.ac.ir

دوران

لطفا صبر کنید ...

دکتر مهدی ترابی زاده

ریاست دانشکده پزشکی

 • تحصيلات : فوق تخصص

دکتر مهدی ترابی زاده

ریاست دانشکده پزشکی

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : mehditorabizadeh@ajums.ac.ir

دکتر بهزاد شریف مخمل زاده

ریاست دانشکده داروسازی

 • تحصيلات :

دکتر بهزاد شریف مخمل زاده

ریاست دانشکده داروسازی

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : Sharif Makhmal Zadeh@ajums.ac.ir

دکتر محمد جعفر شاطرزاده

ریاست دانشکده ی علوم توان بخشی

 • تحصيلات :

دکتر محمد جعفر شاطرزاده

ریاست دانشکده ی علوم توان بخشی

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : Shearzadeh@ajums.ac.ir

دکتر محسن چکی

ریاست دانشکده پیراپزشکی

 • تحصيلات :

دکتر محسن چکی

ریاست دانشکده پیراپزشکی

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : mohsencheky@gmail.com

دکتر زهرا عباسپور

ریاست دانشکده پرستاری و مامایی

 • تحصيلات :

دکتر زهرا عباسپور

ریاست دانشکده پرستاری و مامایی

 • تلفن : 06133738331
 • پست الکترونیکی : abbaspour_z@ajums.ac.ir

دکتر اسداله احمد زاده

ریاست دانشکده دندانپزشکی

 • تحصيلات :

دکتر اسداله احمد زاده

ریاست دانشکده دندانپزشکی

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : aaaa@ajums.ac.ir

دکتر امین ترابی پور همدانی

ریاست دانشکده بهداشت

 • تحصيلات :

دکتر امین ترابی پور همدانی

ریاست دانشکده بهداشت

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : torabi-a@ajums.ac.ir

دکتر عبداله رفیعی

ریاست واحد پردیس خودگردان

 • تحصيلات : دکتری انگل شناسی

دکتر عبداله رفیعی

ریاست واحد پردیس خودگردان

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : rafiei-a@ajums.ac.ir

دوران

لطفا صبر کنید ...

دکتر بیژن کیخایی

ریاست بيمارستان بقایی 2

 • تحصيلات :

دکتر بیژن کیخایی

ریاست بيمارستان بقایی 2

 • تلفن : 06133750410
 • پست الکترونیکی : keikhaei-b@ajums.ac.ir

دکتر محسن علی سمیر

رئیس مرکز آموزشی درمانی کودکان ابوذر

 • تحصيلات :

دکتر محسن علی سمیر

رئیس مرکز آموزشی درمانی کودکان ابوذر

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : Samir.m@ajums.ac.ir

دکتر میثم معزی

رئیس مرکز آموزشی درمانی گلستان اهواز

 • تحصيلات :

دکتر میثم معزی

رئیس مرکز آموزشی درمانی گلستان اهواز

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : moezi.m@ajums.ac.ir

دکتر علیرضا قنبران

رئیس مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره)

 • تحصيلات :

دکتر علیرضا قنبران

رئیس مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره)

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : Ghanbaran.a@ajums.ac.ir

دکتر آرش القاسی

ریاست بیمارستان شفا

 • تحصيلات :

دکتر آرش القاسی

ریاست بیمارستان شفا

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : Alghasi.A@ajums.ac.ir

دکتر ماندانا قنواتی

ریاست بیمارستان رازی

 • تحصيلات :

دکتر ماندانا قنواتی

ریاست بیمارستان رازی

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : Ghanavati.M@ajums.ac.ir

دکتر ساهی حیدری

ریاست بیمارستان سلامت

 • تحصيلات :

دکتر ساهی حیدری

ریاست بیمارستان سلامت

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : Heidary.S@ajums.ac.ir

دکتر پیمان نجاتی

ریاست بیمارستان طالقانی

 • تحصيلات :

دکتر پیمان نجاتی

ریاست بیمارستان طالقانی

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : Nejati.P@ajums.ac.ir

دکتر نوروز سواری

سرپرست شبکه و ریاست بیمارستان نظام مافی شوش

 • تحصيلات :

دکتر نوروز سواری

سرپرست شبکه و ریاست بیمارستان نظام مافی شوش

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : Savari.N@ajums.ac.ir

دکتر رضا کریمیان

ریاست بیمارستان امام علی اندیمشک

 • تحصيلات :

دکتر رضا کریمیان

ریاست بیمارستان امام علی اندیمشک

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : Karimian.R@ajums.ac.ir

دکتر مهشید عبدالهی

ریاست بیمارستان امام رضا امیدیه

 • تحصيلات :

دکتر مهشید عبدالهی

ریاست بیمارستان امام رضا امیدیه

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : Abdollahi.M@ajums.ac.ir

جناب آقای روح الله نوروزی

ریاست بیمارستان شهید طباطبایی باغملک

 • تحصيلات :

جناب آقای روح الله نوروزی

ریاست بیمارستان شهید طباطبایی باغملک

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : Norouzi.R@ajums.ac.ir
صفحه1از212.بعدي.برو

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0