عنوان خدمت آدرس الکترونیکی  دریافت فایل خدمت

فرم انتقادات و پیشنهادات

 ارائه خدمات آزمایشگاهی  
ارائه خدمات تصویر برداری  
ارائه خدمات درمانی پزشک خانواده  
ارائه خدمات درمانی سرپایی  
ارائه خدمات مشاوره ای پزشک خانواده  
ایمن سازی و واکسیناسیون کشوری  
پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت  
پایش بیماری های واگیر  
پایش بیماریهای غیر واگیر
پایش و مدیریت کاهش خطر بلایا  
تخصیص مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان  
سنجش سلامت جسمانی نوآموزان بدو ورود به دبستان  
صدور تائیدیه بهداشتی اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی
صدور کارت بهداشت  
صدور گواهی پایان طرح  
صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی  
صدور گواهی نامه آموزشگاههای بهداشت اصناف  
غربالگری بیماری ژنتیک
غربالگری گروههای سنی  
نظارت بر بهداشت اماکن تهیه و توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهداشتی
ارائه دسترسی به منابع علمی علوم پزشکی
 امانت منابع و اسناد علمی علوم پزشکی
 انتشار کتاب در حوزه علوم پزشکی
 انتشار مقاله در مجلات دانشگاه های علوم پزشکی
 برگزاری کارگاهها
 برگزاری همایش ها دانشگاه
 پرداخت پاداش مقالات  
 خدمات شناسه دار معاونت درمان  

 


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0