• ساعت : ۷:۳۵:۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ 
بازدید رئیس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از مراكز آموزشی درمانی دانشگاه
به گزارش وب دا خوزستان، شنبه ۹ آذرماه ۹۸، دکتر علی نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی به همراه دکتر کریم همتی، دکترهمایون یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، دکتر حمیدرضا خلیلی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اهواز و دیگر مسئولین از مراکز آموزشی درمانی گلستان، ابوذر، امام بازدید بعمل آوردند. گفتنی است بخش جدید دیالیز با ظرفیت ۳۵ تخت، مرکز جدید MRI و مجموعه کلاس ها، کلینینک ۲۰۰۰ و همچنین پروژه اورژانس چشم از مهمترین بخشهای بازدید شده در بیمارستان امام (ره) بشمار میرود .

به گزارش وب دا خوزستان، شنبه ۹ آذرماه ۹۸، دکتر علی نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی به همراه دکتر کریم همتی، دکترهمایون یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، دکتر حمیدرضا خلیلی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اهواز و دیگر مسئولین از مراکز آموزشی درمانی گلستان، ابوذر، امام بازدید بعمل آوردند.

گفتنی است بخش جدید دیالیز با ظرفیت ۳۵ تخت، مرکز جدید MRI و مجموعه کلاس ها، کلینینک ۲۰۰۰ و همچنین پروژه اورژانس چشم از مهمترین بخشهای بازدید شده در بیمارستان امام (ره) بشمار میرود .

 
امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.5.2.0