• ساعت : ۷:۲۶:۲۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ 
برگزاری كارگاه گام‌های ده گانه مبتنی بر شواهد برای بهبود كیفیت
کارگاه‌های گام‌های ده گانه مبتنی بر شواهد برای بهبود کیفیت (EPIQ) ویژه پزشکان و پرستاران برگزار شد.

کارگاه‌های گام‌های ده گانه مبتنی بر شواهد برای بهبود کیفیت (EPIQ) ویژه پزشکان و پرستاران برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه، کارگاه دو روزه EPIQ ویژه پزشکان فوق تخصص نوزادان و سرپرستاران به صورت تئوری طی دو روز در محل سالن اجتماعات معاونت درمان برگزار شد.

مسئول اداره مامائی معاونت درماندر این خصوص گفت: کارگاه دو روزه EPIQ ویژه پزشکان فوق تخصص نوزادان و سرپرستاران بخش‌های NICU بیمارستان‌ها با حضور دکتر حیدرزاده رئیس اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت و دکتر طاهری کارشناس برنامه سلامت نوزادان دبرگزار شد.
 

گفتنی است این کارگاه به صورت تئوری، عملی و در قالب کار گروهی برگزار شد که روز اول به بیمارستان‌های دارای NICU در اهواز و روز دوم به دانشکده‌های قطب چهار آمایشی (لرستان، دزفول، بهبهان، آبادان و شوشتر) اختصاص داشت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.5.2.0