.Default.reDropDownBody { min-width: 60px; }
عنوان : كنترول بیماریهای واگیر در اردوگاههای نگهداری پناهجویان ناشی از سیل
کد خبر : ۶۵۶۰
تاريخ :
 ۷۷۶/۱۰/۲۶ 
ساعت : ۷:۲۷:۳۳

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت، دکتر محمد اسماعیل مطلق مشاور معاون بهداشت وزارت بهداشت در کاهش خطر بلایا اظهار داشت: در هنگام وقوع بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله وآتش سوزی و... که انسانهای زیادی مجبور به سکونت در اردوگاهها و زیر چادرها میشوند مراقبت از بیماریهای واگیر که ظرفیت اپیدمی شدن رادارند اهمیت ویژه ای پیدا میکند. 

مطلق افزود: وبا ، اسهال خونی (شیگلایی و آمیبی) ، هپاتیت های A وE تیفوئید، مالاریا،مننژیت، سرخک،لپتوسپیروزو ARI(عفونت های حاد تنفسی)وILI ( شبه آنفلوانزا) بیماریهای واگیری هستند که دراین راستا قرار میگیرند و مراقبت سندرومیک از این بیماریها که مشمول قوانین بین المللی یا IHRنیز هستند در شرایط اضطراری راهکار مناسبی است که به تیم بهداشتی امکان واکنش سریع در پیشگیری و مهار طغیانها را میدهد.

مشاور معاون بهداشت وزارت بهداشت در کاهش خطر بلایا گفت: درحوادث وبلایای طبیعی ابتدا ارزیابی خطرات بمنظور واکنش سریع و مناسب باید انجام شود. به تناسب مرکز بهداشت استان وشهرستان تیم فرماندهی متشکل از رئیس مرکز وکارشناسان مسئول بیماریها،آموزش بهداشت،  بهداشت محیط،  بهداشت خانواده، تغذیه، بهداشت روان، اورژانس وآزمایشگاه به اتفاق وهمراهی متخصص بیماریهای عفونی واپیدمیولوژیست تشکیل میشود.. چون درسطوح پایین تر ممکن است کارشناس به اندازه کافی نباشد آموزشهای لازم برای مسئولیت بیش از یک وظیفه یا فرایند انجام شود.

وی ادامه داد: پزشک عمومی بعنوان سرپرست در هرتیم عملیاتی بهمراه کارشناسان مربوطه متناظر با تیم فرماندهی وظیفه استقرار در اردوگاه و انجام خدمات به شرح زیر را دارد: ویزیت بیماران ودرمان مناسب ودر صورت لزوم اعزام به بیمارستان. 

نظارت بر کار همکاران تیم،تهیه گزارش روزانه وارائه آن به مسئول تیم فرماندهی شهرستان، شرکت درجلسات وهماهنگی وارتباط با عوامل ذیربط، ثبت گزارش بیماریهای مشمول مراقبت سندرومیک ذکر شده،گزارش وضعیت واکسیناسیون وتوجه ویژه به پوشش واکسیناسیون سرخک (باتوجه به موارد طغیانهای اخیر دربعضی کشورها) . جمعیت تحت پوشش و تهیه لیست افراد نیازمند مراقبت: نوزادان، کودکان زیر یکسال وزیر پنجسال، افراد سالخورده،بیماران دیابتی قلبی، فشارخونی،نارسایی کلیه وکبدی، نقص ایمنی، زنان باردار به تفکیک پر خطر و بیش از 34 هفته و....که نیاز به مراقبت ویژه دارند...

 


گزارش مرگ ومیر کودکان زیر یکسال وپنجسال و... وگزارش مرگ مادران ....

مطلق تاکید کرد: درهرتیم مراقبت باید نقشه جغرافیایی منطقه با پراکندگی بیماریها موجود باشد. تقسیم کار وشرح وظایف کاردان و بهورز به تفکیک ....تجزیه وتحلیل بیماریهای گزارش شده روزانه.فرم های تکمیل شده بیماریهای قابل گزارش،بیماریابی اکتیو اسهال، مالاریا،سرخک هرروز گزارش شود. موجودی دارو و اقلام ضروری داروهای مورد نیاز بیمارهای واگیر دار و واکسن..محل نگهداری دارو در شرایط مناسب. واکسنهای مصرف شده وبر آورد واکسن مورد نیاز .حفظ زنجیره سرد وگراف برودتی یخچال ووجود کولد باکس برای نوسانات برق منطقه و... نیز از دیگر اقداماتی است که باید در این شرایط انجام شود.

مشاور معاون بهداشت وزارت بهداشت در کاهش خطر بلایا در پایان گفت: فعالیت های آموزش بهداشت وحفظ روحیه نشاط بخصوص در کودکان، وجود بسته غذایی موردنیاز بیماریهای عفونی وگروههای سنی، نظارت بر سلامت آب آشامیدنی ومواد غذایی از تولید تا بسته بندی وحمل ونگهداری در اردوگاه ومصرف آن، اندازه گیری کلر باقیمانده، تهیه آب بسته بندی در بطری، دفع بهداشتی فاضلاب وزباله، وجود کافی توالت های بهداشتی وسیار ونظارت بر تمیزی وبهداشتی ووجود صابون مایع در دستشویی ها نیز باید بصورت ویژه در دستور کار تیم های سلامت قرار گیرد تا از شیوع بیماریها پیشگیری شود.


نمایش تعداد بازدیدها : 88

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0