عنوان : دكتر ایدنی: تا مهرماه فرصت هست كه متولیان امر، درختانی را كه در پاییز گرده افشانی می كنند هرس كنند
کد خبر : ۳۹۵۱
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ 
ساعت : ۱۵:۲۸:۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

دكتر اسماعيل ايدني رئيس دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز در جلسه كارگروه سلامت و امنيت غذايي استان كه شنبه 24 تيرماه 96 در سالن جلسات استانداري برگزار شد، درخصوص وظايف شهرداري ها در سلامت شهروندان اظهار كرد: اگرچه بيماري هاي مشترك بين انسان و دام وجود دارد ولي بيشتر گزارش ها و مراجعات در سال هاي گذشته درخصوص مشكلات تنفسي بود و بيشتر آن ها در پاييز و پس از نخستين بارش ها گزارش شده است.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز تصريح كرد: پژوهش هاي گروه هاي مختلف علمي هرگز تاييد نكرده اند كه دليل اين بحران ها گياهان است، اما گل و گرده افشاني آن ها كه در فصل پاييز است، دليل عمده مشكلات تنفسي است كه بايد با هرس كردن اين گياهان، آن را كنترل كرد.
وي افزود: گل هاي اين گياهان آلرژي را افزايش مي دهد ولي با اقدامات خوب صورت گرفته در استان و بسيج امكانات، بحث هرس به خوبي انجام و آلرژي كنترل شد و مراجعه بيماران در نخستين بارش به 11 و نيم درصد كاهش يافت ولي در شهرهايي مثل آبادان و خرمشهر كه هرس اين گياهان صورت نگرفت، با افزايش 8 درصدي مراجعه در نخستين بارش مواجه بوديم.
ايدني با اشاره به ارتباط مستقيم بين عدم هرس گياهاني مانند كنوكارپوس و افزايش آلرژي ها در فصل پاييز بيان كرد: براي تاييد اين موضوع كه عدم هرس موجب افزايش آلرژي مي شود، پس از نخستين باران پاييزي اهواز، در كويت هم همين اتفاق افتاد كه 850 نفر به اورژانس مراجعه كردند و 5 نفر فوت شدند. در استراليا هم به دنبال عدم هرس، 8 هزار و 500 نفر به بيمارستان ها مراجعه كردند و 8 نفر فوت شدند.
وي يادآور شد: اكنون با توجه به اين كه نخستين بارش در پاييز است، تا مهرماه فرصت هست كه متوليان امر، درختاني را كه در پاييز گرده افشاني مي كنند هرس كنند.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز با بيان اين كه كنوكارپوس گياهي سمي نيست، تاكيد كرد: شايد كسي موافق نباشد ولي ما مي گوييم اين درخت ها سمي نيستند چون هيچ مرجع علمي اين گفته را تاييد نكرده است؛ بلكه گرده افشاني آن كه همزمان با بارندگي اتفاق مي افتد، دليل افزايش ميزان آلرژي در استان مي شود.
منبع: شوشان

نمایش تعداد بازدیدها : 91

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0